Documenten

Een (sport)vereniging functioneert pas écht goed als een aantal zaken goed zijn geregeld. Hierbij horen natuurlijk de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daarnaast zijn daar ook documenten als de AVG-verklaring en een Protocol omgaan met pesten en misbruik. Op dit deel van de website vindt u deze en andere documenten.

Onderaan deze pagina vindt u de volgende documenten:

  1. Statuten
  2. Huishoudelijk Reglement
  3. AVG Verklaring WV Breda
  4. Protocol omgaan met Pesten en Misbruik
  5. Opleidingsplan WV Breda - Long Term Athlete Development

Downloads: