Contributie

Met ingang van 1 januari 2021 bedraagt de contributie van de WV Breda:

Lidmaatschap: €105,- per jaar (excl KNWU bijdrage)

Steunende leden en trainers: €35,- (excl KNWU bijdrage)

KNWU bijdrage (2022): € 12,-; dit bedrag wordt geind met de contributie en wij dragen dit als vereniging af aan de KNWU.

Er is sprake van een jaarlidmaatschap dat gelijk loopt met een kalenderjaar van de periode 1 januari tot en met 31 december. 
Dit is ook terug te vinden in de statuten van de vereniging en in te zien onder ' documenten'.