Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze verordening heeft gevolgen voor alle organisaties en bedrijven die met gegevens van klanten, leden, etc werken. Ook de WV Breda zal zich aan de bepalingen van de AVG dienen te houden. Via deze pagina laten we iedereen zien hoe we dat doen.

De AVG stelt eisen aan:

  1. welke gegevens de WV Breda vraag aan haar leden, waarom we die vragen en wat we daarmee doen;
  2. waar we die opslaan en wie daar toegang tot hebben;
  3. hoe lang we die bewaren en hoe we eervoor zorgen dat die gegevens tijdig worden verwijderd.

In deze Privacyverklaring kan iedereen lezen hoe we invulling geven aan de hierboven genoemde punten.

Eén van onze sponsoren (Rogelli) vraagt, via de webshop voor de clubkleding, ook gegevens van onze leden. Ook Rogelli is gehouden aan de AVG en heeft ons haar privacyverklaring beschikbaar gesteld.

© 2010 - 2021 WV Breda

Website door Manieu.nl