Pesten en misbruik

De WV Breda is een vereniging die er groot belang aan hecht dat al haar leden zich gehoord, gezien en gerespecteerd weten. En dat alles in het werk wordt gesteld dat alle leden hun sport kunnen beoefenen in een omgeving die gevrijwaard blijft van pesten, (seksueel) misbruik en uitsluiting. Dat vergt een inspanning van alle leden van de WV Breda.

Ondanks al die intenties en inspanningen sluiten wij niet uit dat er helaas toch zaken kunnen voorvallen die door leden als pesten, (seksueel) misbruik en/of uitsluiting worden ervaren. Voor die gevallen heeft de WV Breda een protocol "Pesten en misbruik" opgesteld waarin is opgenomen hoe het bestuur zal handelen in dergelijke gevallen.

Een belangrijke rol bij meldingen met betrekking tot pesten en misbruik is weggelegd voor de vertrouwenspersoon. Het bestuur van de WV Breda heeft de heer Cor Nagtzaam gevraagd en bereid gevonden om deze rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen. Cor Nagtzaam is bereikbaar via dit e-mailadres.

© 2010 - 2021 WV Breda

Website door Manieu.nl