Documenten & formulieren

Hier vindt u een aantal belangrijke documenten:

  1. Statuten. Klik hier.
  2. Huishoudelijk Reglement. Klik hier.
  3. Algemene informatie (incl contributie) WV Breda. Klik hier.
  4. Begin 2018 heeft het Bestuur een vragenlijst (een "Krachtmeting") ingevuld over de kracht van WV Breda. De uitkomst van die vragenlijst is gebruikt voor een dialoogsessie met de leden op 19 maart 2018. Het verslag van deze Krachtmeting vindt u hier.
  5. Declaratieformulier in Word.
  6. Declaratieformulier in Excel.

© 2010 - 2021 WV Breda

Website door Manieu.nl