Afmelden als lid

Het lidmaatschap loopt voor een heel kalenderjaar; van 1 januari t/m 31 december. Afmelden gaat dus in per 31 december van het betreffende kalenderjaar. De opzegging van het lidmaatschap dient gericht te zijn aan de Ledenadministratie. U kunt dat via de mail doen; gebruik dan dit adres: ledenadministratie@wvbreda.nl. De afzegging dient vóór 1 december te worden verstuurd.

In de afzegging dient in elk geval de naam van het betreffende lid, de geboortedatum en de afdeling waar het lid deel van uitmaakte, te zijn opgenomen.

© 2010 - 2021 WV Breda

Website door Manieu.nl