Organisatie Wielervereniging Breda

Samen sporten is altijd gezelliger dan alleen, en een gevoel van saamhorigheid is wat wij dan ook graag creëren en behouden. Wielervereniging Breda heeft ten dien einde de organisatie gestructureerd zodat leden en vrijwilligers zich vrijblijvend kunnen inzetten voor werkzaamheden omtrent bijvoorbeeld organisatie van evenementen. Wij geloven dat een hechte vereniging ontstaat wanneer verschillende sporten elkaar ontmoeten, zowel binnen als buiten het circuit.

 

 

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bekommert zich om de strategie, de structuur en de cultuur van de vereniging in zijn geheel. Zij geeft de kaders aan waarbinnen de commissies te werk gaan, bepalen daarmee het beleid en zorgen dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd worden naar de juiste partijen.

Management
Tussen het bestuur en uitvoerende groepen staan de commissies, trainers en begeleiders. Zij functioneren als verbinding tussen het bestuur en de uitvoerende groepen. Zij verzorgen de vertaling van het bestuursbeleid en zetten vervolgens acties op met de twee afdelingen; Jeugd en Senioren. De gegeven kaders worden door hen in acht gehouden en zij werken samen met de uitvoerende groepen naar het uitvoeren van de opgezette acties.

Uitvoering
Onder de Jeugd- en Seniorencommissie vallen respectievelijk een zogeheten ‘Kopgroep’ en ‘Peloton’. Wanneer de commissies het beleid vertalen naar acties koppelen zij dit aan hun respectievelijke Kopgroep, een kleine groep toegewijde leden en vrijwilligers. Deze Kopgroep gaat een grotere groep leden en vrijwilligers voor, namelijk het Peloton, en houdt overzicht over te nemen acties en uit te voeren projecten. Daarmee zijn leden en vrijwilligers die zich willen inzetten niet voor onbepaalde tijd verbonden aan een taak of functie maar wordt er per actie of project gewerkt.