01 06/18 01/06/2018

Pesten en (seksueel) misbruik

De WV Breda is een vereniging die er groot belang aan hecht dat al haar leden zich gehoord, gezien en gerespecteerd weten. En dat alles in het werk wordt gesteld dat alle leden hun sport kunnen beoefenen in een omgeving die gevrijwaard blijft van pesten, (seksueel) misbruik en uitsluiting. Dat vergt een inspanning van alle leden van de WV Breda.

Helaas kunnen we niet voor 100% uitsluiten dat pesten, (seksueel) misbruik, intimidatie en buitensluiting voorkomt. In het geval dat een of meer leden van onze vereniging gedrag ondervinden dat door hen als pesten, (seksueel) misbruik, intimidatie en buitensluiting wordt ervaren, kunnen zij aan de hand van het daartoe opgestelde protocol de gewenste stappen zetten.

Een van de mogelijke stappen is het benaderen en inschakelen van onze vertrouwenspersoon, de heer Cor Nagtzaam. Cor kan worden benaderd via dit e-mailadres.

Meer nieuwsberichten

© 2010 - 2020 WV Breda

Website door Manieu.nl